Nieuws

Afscheid Willie Laarakkers

Afscheid van Willie Laarakkers als bestuurslid Higro,

Willie heeft onlangs zijn taken als penning meester en secretaris neer gelegd. Hij was een bestuurslid uit  de eerste uren dat Higro werd opgericht. Higro bestaat dit jaar 2023 officieel 10 jaar en al die tijd heeft Willie zich voor 100% en soms meer ingezet voor onze vereniging. Maar de jaren gingen tellen, in je hooft wil je van alles nog , maar je lichaam trekt er soms de handrem op. Begin dit jaar nam Willie een weloverwogen besluit om te stoppen met zijn bestuursfuncties en we hebben tijdens de eerste dagelijks bestuursvergadering met het nieuwe bestuur afscheid genomen . Dit hadden we op onze algemene leden vergadering willen doen op 25 februari jl., bij SMT Emmeloord, maar door omstandigheden kon Willie, maar ook zijn vrouw Lenie daarbij niet aanwezig zijn. Als bestuur gaan we zijn heldere inbreng natuurlijk missen, zijn ervaring als bestuurslid heeft er mede voor gezorgd dat Higro een gezonde groeiende vereniging is. Maar we zullen Willie zeker nog terug zien op onze evenementen en dat hopelijk nog vele jaren en vooral in goede gezondheid.

Willie, namens alle leden en bestuur van Higro, hartelijk bedankt voor je inzet, maar ook zijn vrouw Lenie die haar steentje heeft bijgedragen aan wat Higro nu is.

Niels HoekeAfscheid Willie Laarakkers