Lid worden

Lid worden kunt u door het onderstaande aanmeldingsformulier in te vullen.

De contributie bedraagt € 30,– per kalenderjaar te betalen via een automatische machtiging.

Het lidmaatschap gaat pas in als er een machtiging is ingeleverd. 

Vul een aanmeldingsformulier altijd volledig in. Het e-mailadres is hierbij ook erg belangrijk omdat de correspondentie met de leden uitsluitend per email zal gebeuren.


Aanmeldingsformulier

    Ik maak zelf het bedrag van € 30,– over op het bankrekeningnummer van Historisch grondverzet NL90RABO0376547391.Ik geef de vereniging HIGRO machtiging voor een automatische incasso van € 30,– per jaar.

    adminLid worden