Lid worden

Lid worden kunt u door het onderstaande aanmeldingsformulier ingevuld op te sturen naar HIGRO, p/a Stalenberg 18b, 5836 AW  Sambeek of te mailen naar info@higro.nl

De contributie bedraagt € 25,– per kalenderjaar te betalen via een automatische machting, zie formulier, of door betaling per bank op de rekening van Vereniging Historisch grondverzet bij de  Rabobank te Bernheze, nummer NL90RABO0376547391.

Het lidmaatschap gaat pas in als er een machtiging is ingeleverd of als de contributie betaald is.

In ieder geval altijd het aanmeldingsformulier volledig invullen en mailen of sturen, met vermelding van een e-mailadres omdat de correspondentie met de leden uitsluitend per email zal gebeuren.

adminLid worden