Over ons

Doel van de vereniging.

De vereniging heeft ten doel het samenbrengen en verenigen van eigenaren en geïnteresseerden in historische grondverzetmachines en bouw- en transportvoertuigen.

Het bevorderen tot behoud van bovengenoemde machines als industrieel historisch erfgoed, het verzamelen en uitwisselen van informatie betreffende de historie en restauratie van machines en voertuigen.

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door het organiseren van publiekstoegankelijke evenementen speciaal voor bovengenoemde machines en voertuigen in huidige, geconserveerde of gerestaureerde staat, met mogelijkheid tot demonstratie of ten toon te stellen.

Het bestuur van de Vereniging Historisch Grondverzet (HIGRO) bestaat uit:

Voorzitter: Hans van Gemert, j.vangemert8@upcmail.nl, tel. 0655058879

Secretaris: Nico Ensink, info@higro.nl, 0645957375.

Penningmeester: Bart van Doorn, info@higro.nl.

Bestuurslid: Gerrit van Deursen, gvdrecyclingmachines@gmail.com, tel. 0651288096.

Bestuurslid: Gijsbertus v.d. Hoofdakker, gijsbertusv.d.hoofdakker@gmail.com, 0651548702.

Bestuurslid: Damon van Weelden,  damonvanweelden@live.nl, 0641327668.

Bestuurslid/Website: Niels Hoeke, info@higro.nl.

adminOver ons